Platiť či neplatiť deťom za úspechy

O akomkoľvek zvyku sa budeme baviť, vždy platí, že čo sa dieťa naučí v detstve, to ho bude ovplyvňovať v živote aj naďalej pokiaľ ho niečo alebo niekto neprinúti zmeniť sa. Poďme sa baviť o finančnej motivácii za úspechy v škole.

mince

Dieťa dostane dobrú známku na vysvedčení … čo má rodič urobiť ?

V prvom rade skôr než k takejto situácii dôjde, je dobré aby každá rodina, ktorá má doma školáka bola na takúto situáciu vopred pripravená. Je vhodné, aby boli dopredu stanovené pravidlá za čo je možné dostať odmenu či už finančnú alebo hmotnú. Ak sú stanovené pravidlá, stanovíte si tak obmedzený priestor na vyjednávanie a určíte pomyselné hranice, ktoré by dieťa malo rešpektovať.

úspory

Možnosť, že nastane takáto situácia je veľká, pretože Vaše dieťa nie je jediné čo chodí do školy a určite bude mať aj v triede spolužiakov, ktorí sa budú chváliť tým, ako „zarábajú“ na svojich známkach. Motivovať deti k učeniu je určite správne či už je to slovne, finančne alebo ako inak uznáte za vhodné ale vždy na základe toho, ako Vám to Vaša situácia dovoľuje. Dieťa by malo chápať možnosti, ktoré má Vaša rodina a nemalo by vyžadovať viac ako je možné. Preto je dôležité deti už od školského veku zasväcovať do tajov financií, aby sa naučili chápať ich hodnotu. Finančné odmeny by nemali byť privysoké, aby sa to pre deti nestalo hlavnou „zárobkovou činnosťou“, pretože v dospelosti by mohli mať problém správne fungovať v práci.

penízky

Tam im už nikto nebude dávať štedré odmeny za malé pokroky. Niekedy ich práca nebude vôbec uspokojivo odmenená a v tom prípade by to mohli veľmi zle znášať ak by boli zvyknuté na iný, „ľahšie vydierateľný“ systém. Ak naopak dieťa neoceníte vôbec, môže nadobudnúť pocit, že pre Vás jeho úsilie nie je podstatné a jeho motivácia pracovať bude nízka. Správne je teda odmeňovať či už nehmotne alebo hmotne ale každopádne s mierou, v súlade s Vašimi možnosťami a súčasne s tým prezentovať dieťaťu hodnotu peňazí a učiť ho základom finančnej gramotnosti. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup