E-mail náš každodenný

E-mail je, inými slovami, elektronická pošta, ktorá slúži na vzájomné odosielanie správ a informácií prostredníctvom internetu ako moderného nástroja komunikácie. Dá sa povedať, že v súčasnosti má každý používateľ internetu aj vlastnú e-mailovú schránku, cez ktorú komunikuje s ostatnými užívateľmi webu. Správy, ktoré sa posielajú prostredníctvom e-mailu, slúžia na vzájomnú informovanosť prostredníctvom textu priamo v správe alebo prostredníctvom poslaných súborov v prílohách.
 "zavináč" pro email
Štruktúra správy
 
Klasická e-mailová správa obsahuje hlavičku, ktorá má tieto časti:

  • Informácia o tom, komu je táto správa odosielaná (meno alebo nick používateľa, zavináč, správca e-mailovej schránky).
  • Pri posielaní viacerým používateľom sa používa aj priečinok „kópia“, ktorý slúži na hromadné odosielanie správy.
  • Predmet správy, ktorý podáva prvotnú informáciu o tom, čo bude správa obsahovať.

 barevná pošta
Samotný text správy obsahuje nasledovné položky:

  • Tak ako pri písaní klasickej správy, vizuálna štruktúra je podobná, keď na začiatku je pozdrav a oslovenie, potom ide samotný text a na konci takisto pozdrav a meno odosielateľa.
  • Podobne ako pri programe Word, tak aj tu môžeme samotný text upravovať (písmo, farba textu, zarovnanie, odrážky a ďalšie funkcie).
  • K textu môžeme pripojiť ďalšie interné súbory z nášho počítača (súbory, fotky, odkazy a ďalšie).

 příchozí email¨
Všetky správy sú uložené v e-mailovej schránke, ktorá obsahuje doručenú a odoslanú poštu, rozpísané koncepty, informácie o spame a kôš na odstraňovanie spamov, nepotrebných a nadbytočných správ, ktoré zbytočne pohlcujú priestor tejto schránky.

Je zrejmé, že v dnešnom pracovnom a osobnom živote je úloha e-mailu každodennou záležitosťou určujúcou vývoj a smer život spoločnosti, ale aj konkrétnych jednotlivcov, ktorí sa stávajú súčasťou tejto celosvetovej siete, ktorá ovplyvňuje ich rozhodnutia.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup