Business

Štyri slová vedúce k úspechu

Marketingový mix zahŕňa štyri pojmy, ktorým je skutočne nutné venovať pozornosť, pokiaľ očakávame úspech. Tieto štyri slová sú takou pomôckou, ktorá nám v podstate praktickejším štýlom napovie, akým podstatným faktorom sa treba venovať miesto toho, aby sme boli zmätení z 1000 poučiek a rôznych navzájom odlišujúcich a meniacich sa situácií či rád z mnohých strán. Preto vznikla takáto pomôcka štyroch slov, ktorá je však nadmieru výstižná. Túto praktickú metódu orientovania sa v marketingu poznáme pod jednoduchou skratkou 4 P.

uzávěrka

•         Prečo práve 4 P?
Ide o štyri veľmi potrebné pojmy, ktoré s úspešným marketingom jednoznačne súvisia. Tie pojmy sú však označením v anglickom jazyku, avšak ich preklad nie je komplikovaný. Ale mal by som na začiatok už konečne napísať ich originálne znenie.

•         Product, Price, Place, Promotion
V preklade:

•         Produkt, Cena, Miesto, Reklama
Takže pekne po rade.

otázky

I.         Produkt– Aký druh produktu či tovaru chceme vyrábať, respektíve predávať na trhu. No ešte lepšie, zamyslieť sa nad tým, po akom produtke je na trhu dopyt, alebo aký tovar by skrátka zaujal čo najviac kupujúcich. Následne si premyslíme dizajn, balenie, čas či pozornosť, akú venujeme kvalite produtku a podobne. V tomto smere si však hneď na začiatku môžeme ujasniť, či chceme predávať tovar, alebo poskytovať určité služby. Nemusí sa teda jednať čisto iba o produkty.

II.       Cena– Určiť čo najvhodnejšiu cenu pre nás i pre trh. Samozrejme aby sme boli ziskoví, no na druhej strane byť si vedomí cien konkurencie, aby sme vysokou cenou zbytočne potencionálnych záujemcov neodrádzali. Na druhej strane však využiť určitú cenu, ktorá by bola najideálnejšia pre nás, avšak i na trhu pre zákazníkov, aby sme ich oslovili.

kompetence

III.     Miesto– Vybrať polohu, kde by si nás všimlo čo najviac záujemcov. To však záleží aj od druhu nášho podnikania.

IV.    Reklama– Nebáť sa na začiatok investovať do reklamy, môže sa nám to vrátiť vo vysokej návštevnosti, predsa bez povedomia o našej činnosti by zákazníci neboli.