Business

Podnikatelia firmy len nezakladajú, ale aj kupujú

Chcete sa pustiť do zaujímavej podnikateľskej príležitosti, ktorá je pred vami, ale potrebujete si k tomu založiť vlastnú firmu, resp. obchodnú spoločnosť?

Tu je podstatnou otázkou niekoľko faktorov, a to napríklad rýchlosť založenia firmy a čas, dokedy by bolo najvhodnejšie využiť konkrétnu príležitosť. Ak chcete rozbehnúť svoj biznis a máte istotu, že tento bude rovnako produktívny nehľadiac na konkrétne obdobie, teda ak tu čas nie je dôležitým faktorom, pravdepodobne máte dlhšiu dobu na to, aby ste sa mohli pustiť do založenia vlastnej firmy, kedy treba rátať s určitým časovým obmedzením plus s ďalšou časovou rezervou, o ktorú sa postará byrokracia a možno aj „nie príliš ochotné“ úrady. V konečnom dôsledku sa ale tento nie príliš časovo a administratívne jednoduchý proces založenia môže vyplatiť.

Dokumenty, spisy

Firmu bude potrebné zapísať do Obchodného registra SR, výhodou bude tiež jej registrácia na daňovom úrade, aby sa stala platcom DPH. Bude potrebná tiež zakladateľská listina a pri zápise do OR sa bude musieť zaevidovať a doložiť pomerne veľa podstatných údajov, ktoré s firmou súvisia. Ľahšie sa to píše, ale v realite to môže byť zdĺhavý proces, vôbec nie ideálny pre biznismenov, ktorí pred sebou vidia časovo obmedzené príležitosti. A v prípade zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným, teda najobľúbenejšieho podnikateľského subjektu (s.r.o.), to nebude ani lacné, pretože základom k obchodovaniu s eseročkou je potrebné, aby sa pri jej vzniku splatilo základné imanie v minimálnej výške 5000 eur.

Podnikateľský plán

Ako to teda robia podnikatelia, ktorí chcú konať rýchlejšie a chcú si celý tento proces podstatne skrátiť?

Títo firmy nezakladajú, ale kupujú firmy na predaj https://41business.com/predaj-ready-made.

  • V minulosti sa kupovali firmy s históriou, čo teda za sebou mali obchodnú činnosť, ale pri predaji sa museli overiť rôzne faktory, ktoré by mohli súvisieť napríklad s nevybavenými pohľadávkami a záväzkami z ich minulosti.
  • Dnes sú naopak populárne predzaložené ready made s.r.o., teda obchodné spoločnosti, ktoré sa založili iba za účelom, aby sa následne predali záujemcom.