Business

Čo sú to ready made firmy na predaj?

Ready made firmy na predaj sa stávajú u slovenských podnikateľov známym pojmom a rastie po nich dopyt. Najčastejšie po spoločnostiach s ručením obmedzeným (s.r.o.), pripravených na rýchly štart podnikania.

Práve v tom spočíva obľúbenosť a princíp „ready made“, teda sú to predzaložené spoločnosti, ktorých obchodný podiel sa prevedie na kupujúceho. Takýmto spôsobom sa dá ušetriť veľa času a vybavovania byrokratických záležitostí. Je to oceniteľné plus aj pre skúsených podnikateľov, čo k svojim rozširujúcom sa plánom a činnostiam potrebujú získať obchodnú spoločnosť v čo najkratšom čase, a chytiť sa tak príležitostí, ktoré môžu byť časovo obmedzené ( alebo situácií, kedy platí, čím skôr, tým lepšie, či ak chce mať záujemca časový náskok pred konkurenciou vo svojom okolí a odvetví ponúkaných služieb).

Plány, grafy

  • Ready made s.r.o. boli založené preto, aby sa následne predávali prípadným záujemcom, ktorí z akéhokoľvek dôvodu ocenia kúpu už založenej spoločnosti. Či už je dôvodom čas alebo nechuť k dlhým administratívnym postupom a neustálym návštevám úradov.
  • Takáto spoločnosť na predaj je založená zakladateľskou listinou, spoločenskou zmluvou, je zapísaná v Obchodnom registri, má pridelených niekoľko živnostenských oprávnení a väčšina z nich je tiež registrovaná na daňovom úrade ako platca DPH.
  • Pri spoločnostiach s ručením obmedzeným je splatené základné imanie, čo je základná podmienka k tomu, aby mohli právoplatne obchodovať.

Kúpa ready made s.r.o. má teda niekoľko podstatných výhod

Žena, počítač, kancelária

Založila sa preto, aby sa vzápätí predala, nikdy reálne podnikateľskú činnosť nevykonávala (hoci v ponuke sa asi stretnete aj s firmami s preverenou históriou). Pri novozaložených spoločnostiach je oveľa menšie riziko nevybavených pohľadávok a záväzkov z ich minulosti.

Firmy sú založené, majú splnené všetky podmienky k čo možno najrýchlejšiemu štartu podnikania. Získate s nimi časový náskok a v čo najkratšom čase sa s nimi môžete venovať tomuto najpodstatnejšiemu- podnikaniu.

A oceniteľné je samozrejme aj skrátenie si byrokratických povinností, ktorých postup by bol pri zakladaní časovo aj inak náročnejší.