Cestovanie vlakom zadarmo je v prípade niektorých kategórií cestujúcich možné len s preukazom

Benefit cestovania vlakom zadarmo v praxi využívajú viaceré kategórie cestujúcich a vďaka nemu sa tento spôsob prepravy stal ešte o niečo populárnejším ako v minulosti. Sieť železníc je na Slovensku pomerne bohatá, a tak sa do väčšiny turistických destinácií viete dostať vlakom pomerne pohodlne. K ešte väčšiemu spoznávaniu našej krajiny domácimi turistami určite nemalou mierou prispelo aj cestovanie vlakom zadarmo a aj takáto preprava má samozrejme svoje pravidlá. Napr. v prípade seniorov vo veku nad 62 rokov je možné využiť cestovania vlakom zadarmo jedine za predpokladu, že osoba bude registrovaná v databáze a bude jej vydaný preukaz, ktorým dokladuje nárok na využitie takéhoto benefitu a práve ním sa preukazuje kontrole cestovných lístkov počas cestovania. 

vlak
 

Cestovanie vlakom zadarmo je dostupným pre široké spektrum cestujúcich

Pre vystavenie preukazu na účely cestovania vlakom zadarmo je z pohľadu spomínanej vekovej kategórie seniorov potrebné predložiť fotografiu s rozmermi 2 x 3 cm a tá bude súčasťou tohto preukazu. Nezáleží pritom na tom, či bude farebná alebo čiernobiela, no jednoznačne nesmie byť použitá. Fotka musí byť dostatočne ostrá a osoba na nej musí byť jasne identifikovateľná. Majiteľ fotky nesmie mať na nej žiadnu prikrývku hlavy a odfotený musí byť z čelného pohľadu.

železnice

K registrácii je taktiež potrebné predložiť preukaz totožnosti, ktorým sa jeho držiteľ identifikuje a prepravca na základe týchto dokladov vystaví preukaz v lehote niekoľkých dní, ktorý nie je potrebné nijako predlžovať v pravidelných intervaloch ako je tomu napr. v prípade občianskeho preukazu. Následne je cestovanie vlakom zadarmo pre tieto osoby dostupnejším ako kedykoľvek predtým a služby prepravcu môžu využiť bez akéhokoľvek obmedzenia v podobe počtu jázd za určité časové obdobie. Veľmi podobný systéme registrácie je aj v prípade dôchodcov s vekom nižším ako 62 rokov. Fotografia a preukaz totožnosti je nutné dokladovať aj v ich prípade. Jediným rozdielom je nutnosť predložiť potvrdenie o vzniku nároku na konkrétny typ dôchodku. Nemusí sa pritom zákonite jednať len o dôchodok starobný a benefit môžu využiť aj poberatelia predčasného starobného dôchodku či dôchodku vdovského a vdoveckého. Ďalšími skupinami cestujúcich spadajúcich do tejto kategórie sú následne poberatelia invalidného či výsluhového dôchodku. Bližšie informácie nájdete na internetovej http://www.adaptic.cz/analyzy/internetove-strategie/ stránke https://silverdium.sk/.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup