Business

Ako sa má viesť účtovníctvo?

Vedenie účtovníctva ustanovuje zákon o účtovníctve, ktorý je dostatočne rozsiahly a podrobný k tomu, aby vám z neho bolo jasné, čo je to účtovníctvo a ako sa má účtovníctvo viesť. Pri vedení účtovníctva platia rôzne zásady a samozrejme, každý subjekt vedie uctovnictvo iným, vhodným spôsobom. Napríklad nadácie musia viesť podvojné účtovníctvo, iné subjekty ako súkromné firmy môžu viesť jednoduché účtovníctvo.

účetni kalkulačka

Zásady, ktoré platia pri vedení účtovníctva

Ako sme už v úvode tohto článku načrtli, existujú dva typy účtovníctva a to podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo. Zákon o účtovníctve definuje, ktoré subjekty sú povinné účtovať v systéme podvojného účtovníctva, a ktorým stačí len jednoduché účtovníctvo. Tieto dva druhy účtovníctva sa od seba podstatne líšia, podvojné účtovníctvo je podrobnejšie, jednoduché účtovníctvo je už podľa názvu jednoduchšie oproti podvojnému. Jedno však majú spoločné, a to sú ich zásady, ktoré sa pri vedení účtovníctva musia dodržiavať. Podľa nášho názoru, medzi najdôležitejšie zásady účtovníctva patrí zásada verného a pravdivého zobrazenia majetku a prislúchajúcich nákladov, tým máme na mysli najmä časové rozlíšenie. Veľmi dôležitá je zásada úplnosti a preukaznosti, zo znamená, že každý zápis v účtovníctve musí byť vydokladovaný, takže každý zápis musí byť podložený a iba v takomto prípade je možné ho zaúčtovať. Účtovníctvo musí byť vedené správne a bezchybne, pretože v prípade zistenia nedostatkov vám hrozia vysoké, niekedy až likvidačné sankcie.

výpočetní technika

Čo ak nemám skúsenosti s účtovníctvom?

Ak ste si založili malú firmu, avšak nemáte odborné znalosti s účtovníctvom, určite vám neodporúčame účtovníctvo zabezpečovať, ale najmite si naň spoločnosť, ktorá bude vaše účtovníctvo viesť správne a bezchybne a podľa všetkých zásad, ktoré účtovníctvo vyžaduje. Ak ste sa rozhodli, že sa vydáte touto cestou, určite nezanedbajte výber spoločnosti, pretože spoločnosť, ktorá bude viesť vaše účtovníctvo musí byť kvalitná. Ak máte záujem o kvalitnú spoločnosť, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.easystart.sk/, kde sa dozviete všetko o tom, čo k tomu, aby vám firma zabezpečovala účtovníctvo budete potrebovať. Kvalitná spoločnosť, ktorá vedie kvalitné účtovníctvo vám zaručí, že aj vaša firma, bude po finančnej stránke kvalitná.