Deti

Budúcnosť a kariéra vašich detí? Elektronika, technika a internet

Nie je celkom také jednoduché si povedať, že moje dieťa bude pracovať ako informatik. Nestačí moja motivácia a vidina jeho budúceho dobrého zárobku. Nestačí celospoločenská objednávka po týchto expertoch. Dieťa musí mať k technike aj vzťah.
Ja ako zodpovedný rodič mám práve toto na zreteli. Zaiste, dnes ešte neviem povedať, k čomu bude v budúcnosti inklinovať, no viem mu vytvoriť podmienky pre jeho naozaj všestranný rozvoj.
Ak mám na myslí všestranný- tak nemyslím veru iba na techniku, ale aj na umenie a kultúru. Harmonická osobnosť by mala mať vyvážený vzťah k rôznym oblastiam spoločenského života.

notebook

  • Čítanie kníh,
  • návšteva divadla
  • návšteva koncertných podujatí
  • hra na hudobný nástroj
  • výtvarný prejav
  • tanečný prejav
  • športový krúžok
  • technická zručnosť

Všetkému sa v primeranom množstve venujeme pri výchove. Až čas ukáže, čo bude srdiečku môjho dieťaťa najbližšie. Všemožne ho potom budem podporovať. Ak to bude technika– potešíme sa. Obaja s manželom sme technici, ale ak bude inklinovať k umeniu, zdravovede, športu, nebudeme smútiť. Podstatné je, aby sa dieťa v niečom našlo. Aby ho niečo chytilo za srdiečko. Iba tak to bude robiť naozaj dobre, lebo to veru bude robiť s láskou.

monitor

Dnešné deti ale celkom prirodzene siahajú po technických hračkách s oveľa väčšou ľahkosťou ako sme to robili my voľakedy. Technika ich obklopuje všade a teda ich vzťah k nej je samozrejmosťou. Doba si to jednoducho žiada. No bude potrebovať aj učiteľov, aj lekárov aj právnikov, ekonómov a rôzne ďalšie profesie. Nepodliehajme teda panike, ako práve to naše dieťa nebude elektroinžinierom.
Podstatné je, aby sa nám podarilo vychovať deti citlivé, ochotné pracovať a pomáhať druhým. Ako oni budú pracovať, tak sa my budeme mať. Aké zákony budú pre nás vytvárať, tak veru budeme žiť. Majme to prosím na pamäti.