Marketing v prostredí internetu

Všeobecne môžeme označiť marketing ako prácu s trhom, ktorý určuje dopyt a ponuka s cieľom vyvíjať činnosť, ktorá bude podporovať predaj výrobkov, produktov a služieb.

Naproti tomu internet ako celosvetová počítačová sieť, ktorá slúži na komunikáciu a prezentáciu informácií prostredníctvom webových stránok, je pre oblasť marketingu zaujímavou, a v dnešnej dobe nevyhnutnou, oblasťou, v ktorej sa môže marketing realizovať.
lidé v byznysu
Spojenie marketingových pracovných nástrojov s propagačnými možnosťami internetu sa v modernom slovníku označuje aj ako e-marketing.
E-marketing sa v spolupráci s internetovými stránkami snaží potencionálnych zákazníkov zaujať prostredníctvom rôznych propagačných postupov, ktoré prezentujú konkrétne tovary, produkty a služby v oblasti ponuky.

Dá sa povedať, že e-marketing využíva služby internetu na propagáciu svojich vlastných marketingových aktivít, ktoré má k dispozícii. Ide totiž o kvalitatívne novú a modernú formu marketingu, ktorá má v dnešnej dobe nezastupiteľné miesto.
analýza marketingu
Cieľom je, samozrejme, tak ako v klasickom marketingu, vyvolať u potenciálneho zákazníka dopyt po týchto produktoch, ktoré sú v ponuke. Je preto potrebné zákazníkov predovšetkým zaujať, získať si ich a neskôr aj dlhodobo udržať.
Dôležitú úlohu v tejto oblasti hrajú internetové vyhľadávače, ktoré majú pomôcť používateľom nájsť na webovej ponuke to, čo potrebujú a hľadajú, takže je potrebné zaujať nielen vyhľadávajúcich, ale aj samotné vyhľadávače, ktoré túto činnosť sprostredkúvajú.

Dá sa povedať, že súčasné firmy bez oblasti e-marketingu nemôžu byť úspešné v konkurenčnom boji s ostatnými subjektami, ktoré sa na trhu nachádzajú, a preto je táto oblasť nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek marketingovej činnosti, ktorá ma za úlohu zviditeľniť a udržať organizáciu v prostredí trhu postavenom na základných princípoch ponuky a dopytu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup