Etika na sociálnych sieťach

Etika vo všeobecnosti znamená isté morálne zásady, ktoré má človek v sebe a podľa ktorých koná, pričom podľa nich usmerňuje aj svoje správanie. Sociálne siete sú webových a internetovým priestorom, kde sa môže človek realizovať predovšetkým vo svojej osobnej a súkromnej stránke. Spojenie etiky a sociálnej siete je preto v dnešnej dobe nevyhnutné, keďže oba smery sa navzájom ovplyvňujú. Je preto potrebné dodržiavať isté všeobecné základné etické princípy slušného správania sa a komunikácie na sociálnych sieťach. Sú to v podstate princípy podobné správaniu sa aj v reálnom živote.
 
vytvořená síť
Všeobecné etické princípy slušného správania sa na sociálnych sieťach
 

  • Uvedomiť si, že na sociálnych sieťach nie som sám a tomu prispôsobiť aj štýl svojej komunikácie, ktorý by mal byť primeraný vzhľadom na okolnosti a celkovú momentálnu situáciu.
  • Nepropagovať a nepodporovať škodlivé názory, ktoré slúžia na šírenie negatívnych postojov voči iným, keďže tieto názory môže poškodiť dobré meno druhého človeka a zároveň znehodnocujú vzájomné medziľudské vzťahy.
  • Mať v úcte každého komunikujúceho, ktorý sa nachádza v konkrétnom čase na konkrétnej stránke.

sociální pojmy

  • Rešpektovať každého človeka, ktorý je v tomto virtuálnom priestore prihlásený, keďže rešpekt je všeobecne považovaný za kľúčový etický pojem, ktorý ovplyvňuje kvalitu vzťahov medzi ľuďmi.
  • Snažiť sa prezentovať pravdivé, reálne a pozitívne informácie.
  • Všímať si ostatných účastníkov webu, nebáť sa prejaviť svoju empatiu pri náročných životných situáciách a okolnostiach.
  • Primeraným spôsobom prejavovať svoje sympatie voči druhým, ich výrokom, pohľadom na veci a myšlienkam.
  • V osobnej komunikácii rešpektovať čas a rôzne pohľady druhej strany.
  • V žiadnom prípade nepoužívať vulgárne a hanlivé slová, ktoré sú prejavom nedostatku úcty voči druhému a môžu mu ublížiť.

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup