Bývajte bezpečne s bezpečnostnými dverami

Každý z nás niekde býva, či už v byte alebo v rodinnom dome. Svoje bývanie sa snažíme zariadiť tak, aby sme sa tam dobre cítili. Vchodové dvere sú väčšinou jediná možnosť ako sa dostať do vnútra bytu. Preto sa stavajú hlavným cieľom, ktorý sa snažia páchatelia prekonať. Bezpečné bývanie predstavuje  istotu človeka, nechať byt v čase neprítomnosti síce opustený, ale zabezpečený. K tomu aby sme mali svoj byt stále zabezpečený slúžia bezpečnostné dvere.
 bezpečnostní dveře

S bezpečnostnými dverami sa nemusíte báť odchádzať z domu

 
Bezpečnostné dvere sú súhrnom špeciálnych stavebných, technických a bezpečnostných prvkov a úprav dverového priestoru, zaručuje relatívne maximálnu bezpečnosť chráneného priestoru. Bezpečnostné dvere musia byť odolné proti vlámaniu. Je to vlastnosť dverí odolávať pokusu o násilný vstup do chráneného priestoru s pomocou náradia a použitím fyzickej sily. Cieľom konštrukcie bezpečnostných dverí je  zosilniť pevnosť dverného krídla proti prerazeniu, prerezaniu a rôznym spôsobom vypáčenia, rozšíriť počet uzamykacích a zaisťujúcich miest po ich celom obvode (pohyblivými i stacionárnymi prvkami), vybaviť ju uzamykacími systémami, ktoré sú odolné proti všetkým známym spôsobom prekonania,  vystužiť alebo zosilniť zárubne a tým zvýšiť ich odolnosť.
 

Bezpečnostné dvere môžeme rozdeliť do troch základných kategórií

 
Bezpečnostné dvere upravené z pôvodných dverí sú necertifikované dverové krídla, ktoré pri správnom použití materiálov a zručnosti môžu dosiahnuť pomerne vysokú odolnosť proti vlámaniu, pričom finančne nie sú také nákladné.  
 
Bezpečnostné dvere sendvičovej konštrukcie – ide o riešenie, ktoré vychádza z toho, že na pôvodné dvere sa z vnútornej strany upevnia prídavné bezpečnostné dvere, ktoré sú po celej ploche vystužené najčastejšie oceľovou mrežou a oceľovým plechom. týchto dverí sa inštaluje uzamykací systém s rozvorovým zámkom a cylindrickou bezpečnostnou vloţkou. Rozvorovým zámok, ktorý je nainštalovaný vo vnútri dverového krídla, zamyká dverové krídlo vo viacerých uzamykacích miestach po obvode kotvených do špeciálnych oceľových puzdier mimo pôvodnej zárubne.
 
Ak hovoríme o dverových krídlach moderných konštrukcií s využitím bezpečnostných uzamykacích systémov a doplnkov pravdepodobne pôjde o bezpečnostné dvere monolitickej konštrukcie. Sú to celokovové dvojplášťové dvere. Rám dverí je zvarený z ohýbaných oceľových profilov v pozdĺžnom a priečnom smere, a ako celoplošný materiál je použitý oceľový plech. Pre zvýšenie bezpečnosti sú v potrebných miestach privarené výstuhy, ktoré sú taktiež z oceľových profilov.
 vchodové dveře

Pri výbere vašich bezpečnostných dverí nezabudnite na ich dôležité vlastnosti..

 
Počet istiacich bodov, ktorými sú bezpečnostné dvere istené v zárubni. Požiarnu odolnosť, ktorá vyjadruje minimálny čas, počas ktorého dvere odolávajú požiaru a nezabudnite ani  na protihlukový uzáver, ktorý vyjadruje úroveň hluku, ktorý neprestúpi cez dvere. 
 
V prípade, že hľadáte spoľahlivé bezpečnostné dvere značky SECURIDO a EXKLUZÍV, obráťte sa prosím na https://www.vstavaneskrine.com/bezpecnostne-dvere/.